Fra 1. januar 2017 er FBUS delt i to nye skoler.
Under finner du lenker til de nye hjemmesidene. FBUS.no blir ikke lenger oppdatert.

Gå til Farsund barneskole >>
Gå til Farsund ungdomsskole >>